Werkplekanalyse

Werkplekanalyse

Wij brengen binnen uw bedrijf in kaart wat de risico’s zijn op het gebied van fysieke belasting, beeldschermwerk en ergonomie.

Participatieve werkmethode

We maken gebruik ergonomische richtlijnen en vaak van de participatieve werkmethode. Daarbij is het doel om de werkplekanalyse te gebruiken om samen met uw medewerker en leidinggevende te komen tot praktische oplossingen. Na een analyse van de werkplek geven we medewerkers en leidinggevenden inzicht in de risico’s waarna met alle betrokkenen een overzicht van de gekozen oplossingen wordt opgesteld. Middels interventies zal de medewerker begeleid worden in praktische en haalbare oplossingen. Met deze nazorg willen we de medewerkers een optimale begeleiding bieden die tot langdurige oplossingen leiden.