Reintegratie

Reintegratie

Uitval, een hoog ziekteverzuim of dit juist voorkomen? Met een goede inrichting van de werkplek en een optimale fysieke belasting van de werknemers zijn veel klachten te voorkomen. De vitaliteit van uw bedrijf is voor een groot deel afhankelijk van de werknemers. Gezonde werknemers werken met meer plezier, zijn beter inzetbaar en productiever!

 

Sinds 1996 is de werkgever verplicht het loon van de werknemer door te betalen als hij arbeidsongeschikt is. Als de arbeidsongeschiktheid langer gaat duren, rust op de werkgever de verplichting om alles in het werk te stellen om de werknemer weer aan het werk te helpen. Bij voorkeur in eigen werk, al dan niet aangepast. Appelhof Bedrijfsfysiotherpie helpt u graag voorkomen dat er arbeidsongeschiktheid optreedt. Er zijn diverse mogelijkheden om u te ondersteunen in een reïntegratie traject van medewerkers met lichamelijke klachten